Evolve and Sustain
Hur gör vi för att delta och är det bindande?

Processen för deltagande

  1. Intresseanmälan görs till programledare Cristian Sjövind i formuläret till höger, på e-post: info@sustainandevolve.eu eller tel: 0707127724. intresseanmälan är INTE bindande för deltagande i programmet.
  2. Personligt samtal – Intresseanmälare / programledare. I detta skede behöver du INTE ha förankrat intresset i din organisation. 
  3. Webbinar (frågor och svar) – Samtliga potentiella programdeltagare erbjuds deltagande på ett eller flera webbinar där ni inbjuds till att ställa frågor och föra dialog om programmet och ert deltagande.
  4. Förankring genom Metanoia find-muck workshop* - Förankring hos beslutsfattare i din organisation genom vår perspektivskiftande och självutvärderande workshop.
  5. ”Go or no go” - möte – Om deltagande fortfarande är oklart; Intresseanmälare, programledare och beslutsfattare mötes om beslut kring deltagande eller inte.
  6. Startmöte – Individuellt startmöte med grundläggande information och utbildning tillsammans med programledare.
  7. Utvecklingsprogrammets genomförande – Deltagande i programmets olika delar. Anpassas i stor utsträckning efter varje organisations behov tillsammans med gemensamma samlingar och lärandeforum.
  8. Avslut – Inför programavslut genomförs en gemensam lärande- och utvärderingsprocess med programpersonalen samt organisationen inklusive berörda beslutsfattare.
Tillbaka till om programmet 
Till beskrivningen av programmets stödprocess

* Metanoia find-muck workshop - En 1h workshop som öppnar era sinnen och lägger förutfattade meningar och hinder åt sidan. 

"Find-muck betyder; när det blir för komplext för din hjärna att rationellt förstå"

Kanske är det hög tid att räcka fingret till vissa normer, rutiner, principer, mindsets, beteenden och/eller, ritualer i er organisation?👆

Vi lämnar den rationella hjärnan och känner in var ni som organisation står idag och vad ni drömmer om att bli. Vi hjälper er att se på er själva genom en ny lins, ett nytt perspektiv. Vi vill poängtera att det inte handlar om att övertyga er om något utifrån våra bestämda uppfattningar. Det handlar snarare om att hjälpa er att utforska era egna svar och identifiera den förflyttning ni drömmer om (om den finns).

Namn E-post Meddelande Skicka in