Evolve and Sustain
Vem riktar sig programmet till?

För vem?

Programmet riktar sig till organisationer och ledare som är nyfikna på hur de kan öka kapaciteten och utkomsterna av sin organisation genom att i större utsträckning adaptera till organiska principer som självstyre och självorganisering. Om ni inte redan är helt dedikerade till detta som organisation så erbjuder detta program er att testa i mindre skala i en utpekad del av er organisation t ex en styrelse, en grupp, en enhet eller en avdelning, lite beroende av vad det kallas i er organisation.
De flesta av oss är hårt skolade i att betrakta organisationer som maskiner samtidigt som det finns en stor nyfikenhet hos de flesta att utforska något nytt, något mer levande. Organisationer transformeras inte till något mer välfungerande genom att krossas, forceras eller stressas utan genom sofistikerat letande och petande på akupunkturpunkter. Dessa akupunkturpunkter kan frigöra systemets bundna energi i skapandet av något nytt, något friare. Därför är utforskande, experimenterande och testande, under trygga och säkra förhållanden, i mindre skala extra viktigt.
Tillbaka