Evolve and Sustain
VARFÖR VI FINNS TILL, FÖR VEM OCH HUR DET TAR SIG UTTRYCK

Syftet med programmet

Syftet med detta program är att frigöra din och din organisations potential för långsiktig hållbar utveckling. Vi fokuserar på förflyttningen från mekanistiska principer och maskintänkande till organiska principer och ekosystemtänkande.

Förklaring

I konkreta termer så kan man likna detta frigörande vid en förflyttning i det mekanistiska/organiska kontinuumet enligt figuren till höger. Hur stor förflyttningen är och var den påbörjas beror helt på er och organisationens startpunkt. Utgångspunkten är att förflyttningen ska minska gapet mellan organisationens ambitioner och faktiska utfall.