Evolve and Sustain
Metanoia Advisors

Om oss

[Metanoia is an Ancient Greek word meaning "changing one's mind"]
Vi är den syftesdrivna organisationen som fokuserar på att frigöra dig och din organisation från mekanistiska strukturer och maskintänkande för en hållbar utveckling. Vi ser inget alternativ till att leva som vi lär och därför bygger vi också vår egen organisation på självstyre och självorganisering, utifrån vår dröm om en bättre värld. Vi samarbetar gärna med andra organisationer, som är bäst på det de gör, vilket också är aktuellt inom ramen för detta program. Samskapande och kollektiv ansträngning tror vi är helt avgörande för fylliga och innehållsrika resultat.
Är du intresserad av vad Metanoia Advisors kan erbjuda i övrigt? Här hittar du vår hemsida.