Evolve and Sustain
Om mig som leder programmet

Programledaren

Cristian Sjövind har de senaste 10-15 åren fokuserat helhjärtat på att skapa förutsättningar för hållbara människor och organisationer. Mestadels som praktiserande i olika ledande roller men också som konsult. Nu driver Cristian egen verksamhet i konsultbolaget Metanoia sustainAble AB, med fokus på att skapa relevans och hållbara förutsättningar för morgondagens organisationer. Under det senaste året har Cristian fördjupat sig i hur organisering och ledarskap kopplar till välmående och hållbar utveckling för individ, organisation och samhälle. Detta har naturligt lett till ett speciellt intresse för organisk organisering utifrån en långtgående längtan om att hjälpa människor och organisationer att leva i harmoni med sig själva, sin omgivning och naturen. Detta djupt rotade intresse gör att han Ibland kallar han sig organisationsbiolog. Ett viktigt fokus för Cristian är att utforska den praktiska tillämpningen av teorier och forskning. Det kan vara värt att framhålla hans transdisciplinära bakgrund, både akademiskt och personligt, vilket i mångt och mycket definierar honom som person. Utöver sina masterstudier inom ledarskap och organisation för hållbarhet så är Cristian bland annat diplomerad organisationskonsult, certifierad förändringsledare, Holacracy-praktiserande, ingenjör, pappa och make.