Evolve and Sustain
Läs mer om bakgrunden till programmet

Referenslitteratur

Kopplingen till aktuell forskning tycker vi är avgörande, dels för att visa att detta program inte är taget ur luften och dels för att inspirera till fortsatt läsning. 
Listan över referenslitteratur presenteras i kronologisk ordning utifrån efternamn och innehåller allt från blogginlägg, webbsidor, böcker och vetenskapliga artiklar. Det mesta av litteraturen är på engelska.
Om du är helt ny inom området "organisk organisering" så rekommenderar vi att du börjar med någon av följande tre böcker som är inspirerande, lättlästa och innehållsrika. En personlig favorit är Rignertz och Emdéns bok om det svenska företaget Netlight:
 • Laloux, F. (2014). Reinventing Organizations. Nelson Parker
 • Ringertz, E., Emdén, F. (2018). Harder Better Faster Stronger – nya idéer för morgondagens ledarskap. Liber
 • Westlund, C. (2020). Tillitsbaserat ledarskap i skolan - från ord till handling. Meuniversity 

Litteraturlista

 1. Argyris, C. Schön, D. A. (1978). Organizational learning: a theory of action perspective. Addison-Wesley, ISBN 978-0201001747, OCLC 394956102 
 2. Battilana, J. (2018). Cracking the organizational challenge of pursuing joint social and financial goals. M@n@gement, vol. 21(4): 1278-1305
 3. Beck, D., E. et al. (2018). Spiral Dynamics in Action: Humanity's Master Code. Wiley
 4. Brundtland, G. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations General Assembly document A/42/427.
 5. Björkman, Torsten (2002). Den långlivade taylorismen. Utbildning, kompetens och arbete – 2002: - 91-44-04136-5: sid. 303-334. Libris 9019518
 6. Bockelbrink, B., Priest, J., David, L (2020). Sociocracy 3.0 [webpage]. Retrieved from: https://sociocracy30.org/
 7. Burns, T., & Stalker, G.M. (1961). The Management of Innovation. London: Tavistock.
 8. Capra, F., & Luisi, P.L. (2018). The Systems View of Life. Cambridge. 7th Edition
 9. Cloke, K., & Goldsmith, J. (2002). The End of Management. San Francisco: Jossey-Bass
 10. Cumming, G.S. (2016). Trends in Ecology & Evolution, August 2016, Vol. 31, No. 8 Elsevier Ltd. http://dx.doi.org/10.1016/j.tree.2016.04.009
 11. D´Alessio, G., Petti, S (2018). Aequacy – the new human-centered organization design to thrive in a complex world. Asterys
 12. David, N. G. (2017, May 27). Triple-Loop Learning [Blog post]. Retrieved from https://medium.com/vertical-learning/triple-loop-learning-c2193dba794f
 13. Dees, J. Gregory (2001, May 30). The Meaning of “Social Entrepreneurship”. Stanford University. Retrieved from http://e145.stanford.edu/upload/articles/dees_SE.pdf
 14. Elkington, J. (1994). Towards the Sustainable Corporation: Win-Win-Win Business Strategies for Sustainable Development. California Management Review 36, no. 2 (1994), pp. 90–100.
 15. Elkington, J. (2018, 25 June). 25 Years Ago I Coined the Phrase “Triple Bottom Line.” Here’s Why It’s Time to Rethink It. Harvard Business Review. Retrieved from https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it
 16. Espinosa, A., & Porter, T. (2011). Sustainability, Complexity and Learning: Insights from Complex Systems Approaches. The Learning Organization Vol. 18 No. 1, pp. 54-72. DOI 10.1108/09696471111096000
 17. Giger, A., Sjövind, C (2020). Organic organizing - leverage for wellbeing and sustainability? - Formal power structure in relation to organizational conditions for sustainable development. Malmö University. Retrieved from http://muep.mau.se/handle/2043/32425
 18. Lam, A. (2005). “Organizational innovation”, in Fagerberg, J., Mowery, D.C. and Nelson, R.R. (Eds), The Oxford Handbook of Innovation. Oxford University Press, Oxford, pp. 15-147
 19. Lindgren, M. (2019). 2019: På liv och död. Kairos future. Retrieved from https://www.kairosfuture.com/se/publikationer/nyheter/2019-pa-liv-och-dod/
 20. Hempel, P.S., Zhang, Z.X., & Han, Y. (2012). Team empowerment and the organizational context: decentralization and the contrasting effects of formalization. J. Manage. 38, 475---501
 21. Hutchins, G., Storm, L. (2019). Regenerative leadership. Wordzworth
  Klein, L. (2016). Towards a Practice of Systemic Change — Acknowledging Social Complexity in Project Management. Systems Research and Behavioral Science Syst. Res 33, 651–661. DOI: 10.1002/sres.2428
 22. Kotter, J.P. (1990). A force for change:How leadership differs from management. New York Press.
 23. Kurtz, Cynthia F.; Snowden, David J. (2003). The new dynamics of strategy: Sense-making in a complex and complicated world. IBM Systems Journal. 42 (3): 462–483.
  Klein, L. (2016). Towards a Practice of Systemic Change — Acknowledging Social Complexity in Project Management. Systems Research and Behavioral Science Syst. Res 33, 651–661. DOI: 10.1002/sres.2428
 24. Laloux, F. (2014). Reinventing Organizations. Nelson Parker
  Luhmann N. (1984). Social Systems. Stanford University Press: Stanford, CA.
  Peter, C., Swilling, M. (2014). Linking Complexity and Sustainability Theories: Implications for Modeling Sustainability Transitions. Sustainability 2014, 6, 1594-1622; doi:10.3390/su6031594
 25. Praszkier, R., Nowak, A. (2012). Social Entrepreneurship; Theory and Practice. Cambridge University Press
 26. Ringertz, E., Emdén, F. (2018). Harder Better Faster Stronger – nya idéer för morgondagens ledarskap. Liber
 27. Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, Vol. 25 No. 1, pp. 54-67
  Ryan, R.M., & Deci, E.L. (2006). Self-regulation and the problem of human autonomy: does psychology need choice, self-determination, and will? Journal of Personality, Vol. 74 No. 6, pp. 1557-1585
 28. Röll, J. (2019). What is Holacracy? Retrieved from http://structureprocess.com/holacracy/
 29. Saynisch, M. (2010). Beyond frontiers of traditional project management: An approach to evolutionary, self-organizational principles and the complexity theory - Results of the research program. Project Management Journal, Vol. 41, No. 2, 21–37 DOI: 10.1002/pmj.20159
 30. Senge, P.M. (1990). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. New York:Doubleday/Currency. Senge, P.M., Hamilton, H., & Kania J. (2015). The Dawn of System Leadership. Stanford Social Innovation Review, Winter 2015, p. 27 - 33.
 31. Scharmer, O. (2016). Theory U. Berret-Koehler. 2nd Edition
 32. Scharmer, O. (2020). From Ego to Eco [Web page]. Retrieved from https://www.presencing.org/aboutus/ego-to-eco
 33. Sibindi, N., & Samuel, O.M. (2019). Structure and an unstable business operating environment: Revisiting Burns and Stalker’s organisation-environment theory in Zimbabwe’s manufacturing sector. South African Journal of Economic and Management Sciences 22(1), a2113. https://doi.org/10.4102/sajems.v22i1.2113
 34. Sjövind, C (2020). Exploring how leading and organizing builds capacity for social innovation in organizations (n.p.). Malmö University 
 35. Spender, J.C., & Kessler, E.H. (1995). Managing the uncertainties of innovation: extending Thompson (1967). Human Relations, 48, pp. 35–57
 36. Su, Z., Chen, J., & Wang, D. (2019). Organisational structure and managerial innovation: the mediating effect of cross- functional integration. Technology Analysis & Strategic Management 2019, Vol. 31, No. 3, 253–265 https://doi.org/10.1080/09537325.2018.14953
 37. TEDx Talks. (2013, 18 March). Be the Change You Want to See in Your Company: Gib Bulloch at TEDxPlainpalais [Video file]. Retrieved from https://youtu.be/5KYWJdU9Ltw
 38. Tolbert, P.S., & Hall, R.H. (2016). Organizations, Structures, Processes and Outcomes. Routledge. 10th edition
 39. Wei, Z., Yi, Y., & Yuan, C. (2011). Bottom-up learning, organizational formalization, and ambidextrous innovation. J. Organ. Change Manage. 24, 314---329.
 40. Werther, W.B., & Chandler, D. (2011). Strategic corporate social responsibility: stakeholders in a global environment. Los Angeles: Sage Publications.
 41. Wilkesmann, M., & Wilkesmann, U. (2018). Industry 4.0 – organizing routines or Innovations? VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, Vol. 48 Issue: 2, pp.238-254, https://doi.org/10.1108/VJIKMS-04-2017-0019
 42. Wulun, J. (2007). Understanding complexity, challenging traditional ways of thinking. Systems Research and Behavioral Science, Vol. 24, pp. 393-402.