Evolve and Sustain
Varför är programmet relevant?

Relevans

Aktuell forskning visar tydligt på att människor ofta föredrar ett mer organiskt sätt att vara på och att de vill hellre jobba i en organisation som har mer av dessa principer. Helt enkelt för att de tror att det ger bättre effekter och samtidigt bidrar till större välmående både organisatoriskt och individuellt. Vidare bekräftas i forskningen att en organisk organisering faktiskt skapar bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling även när det kommer till ekonomi.
”Den Darwinistiska evolutionsteorin ”Survival of the fittest” har egentligen aldrig handlat om att starkast vinner, utan om anpassningsbarhet. Om att den som förmår att anpassa sig till förändringar i sin omgivning bäst är en överlevare, likt en definition av att leva i ständig förändring.”
Mycket mer om relevansen av detta program finns att läsa här.
Tillbaka