Evolve and Sustain
Programmets styrning

Organiskt hela vägen

Med en organisk filosofi och styrning så är det avgörande ”att leva som man lär” och låta de organiska principerna genomsyra hela organisationen och dess uttryck. Därför är också detta program organiskt organiserat. Ni som deltagande organisation bjuds därför in att påverka programmets styrning och struktur samt hur vi tillsammans går framåt. Det gäller inte bara programmets utveckling utan även om det skulle vara aktuellt att avsluta programmet eller för den delen byta ut nyckelpersoner. På detta paradoxala sätt så är vi också övertygande om att programmet har mycket större möjligheter att lyckas möta de faktiska behov som finns där ute.