Evolve and Sustain
metanoia advisors presenterar

Evolve and Sustain

Ett transformativt ledarskapsprogram för organisationer 

Programmet presenteras av Metanoia Advisors och programledaren Cristian Sjövind. Kontakta oss gärna på tel. +46707127724 eller e-post. info@evolveandsustain.eu.
Denna film (länk) representerar vår världsbild och det utforskande som vi tror är nödvändigt för organisationer idag. Om du delar vår uppfattning eller åtminstone är nyfiken på vad det skulle kunna innebära för din organisation, så kan detta program vara helt rätt för er.
”Om vi reducerar människor till maskiner så är det inte konstigt om maskiner till slut gör jobbet bättre”
Med detta program vill vi stötta dig och din organisation, liten som stor, att skapa bättre förutsättningar för lönsamhet, välmående, personlig utveckling och tillväxt. Detta bygger på en förflyttning från "organisationen som maskin" mot "organisationen som levande organism". Vi gör det svåra enkelt genom att erbjuda en knivskarp struktur med fokus på utforskande och lärande under trygga förhållanden och över tid. Nedan kan du läsa mer ingående om varför vi gör detta och varför du och din organisation är rätt för programmet.

Ohållbart status quo?

Vi söker dig som jobbar i en organisation, troligen i en ledande roll, och som kämpar på med att få vardagen att gå ihop. Samtidigt känner du att det är något som inte riktigt stämmer. Ska det verkligen vara så här? Du gör vad du kan för att möta förväntningar, på vad ni ska leverera och uppå, samtidigt som du och många av dina kollegor går på knäna. Trots detta så får ni inte riktigt de effekter ni önskar, och nu ska ni ju även tänka på hållbarhet. Du funderar ibland på om det är värt allt slit. Du landar tillbaka i att det kunde vara värre, du har ju ändå ett bra jobb och kollegor som du gillar. Det är också okej betalt. Dina tveksamheter kommer och går över tid, du kämpar på, men egentligen ser du ingen riktig förändring. 
Vi söker även dig som jobbar i en mindre organisation och som börjar se liknande tendenser men i mindre skala. Kanske är ni på tillväxt och behöver en skalbar organisering, där ni minskar beroendet av enskilda superhjältar. Ni vill ju trots allt att alla ska få vara superhjältar. I takt med att ni växer så ökar beroendet av dessa enskilda superhjältar och ni får kämpa allt mer med splittringar i organisationen och för att få med alla medarbetare på tåget.

Bestående och hållbar förändring

Känner du igen dig i någon av dessa berättelser? Ett vanligt missförstånd är att det handlar om dig, att du borde anpassa och skärpa dig för att klara av dessa förutsättningar. Vi menar att det handlar mer om organisationens förutsättningar än om dig. Den goda nyheten är att det finns alternativ. Detta program utforskar alternativen med en ambition om att skapa nya berättelser med nya normer kring hur vi på ett hälsosamt och lönsamt sätt kan organisera våra verksamheter.
Nyfiken och sugen på en bestående förändring? Då har du hamnat helt rätt. Välkommen på en gemensam och omtänksam framtidsresa fylld av liv, glädje och meningsfullhet!

Övergripande VARFÖR och HUR

Syftet med detta program är att frigöra din och din organisationens potential för långsiktig hållbar utveckling. Vi fokuserar på förflyttningen från mekanistiska principer och maskintänkande till organiska principer och ekosystemtänkande.
De tidigare berättelserna och även vårt syfte får lätt något tungt och allvarsamt över sig. Detta vill vi absolut inte tvätta bort, vi menar allvar. Samtidigt så tror vi mycket på att främja lekfullhet och glädje i vardagen, allvaret finns ändå där. Just därför så har vi myntat några lekfulla och vägledande principer, ett manifest, som ska hjälpa oss på den gemensamma resan mot syftet. 
  • Liv före kiv - Samarbete och samskapande för det gemensamma syftet går före revirtänkande, tävling och konkurrens.
  • Relation före don - Människor och relationer går före verktyg och processer. Organiskt går före mekaniskt.
  • Plan knappt för dan - Fokus på att lösa framväxande spänningar och att omfamna förändring går före att följa en utstakad plan.
  • Lat är byråkrat - Handling, experiment och upplevelser går före byråkrati och dokumentation.
Har du redan en massa frågor? Då kan du, via knapparna nedan, gå vidare till programbeskrivningen eller titta på ett praktiskt exempel inklusive de strukturer, ramar och stödprocesser som erbjuds. 

Förtydligande

Programmet riktar sig INTE bara till mindre organisationer, även multinationella företag är välkomna. Hur är det möjligt? Jo, det handlar inte om omvälvande förändringsarbete på bred front utan snarare om att plantera nya skalbara principer och förhållningssätt samt utforska, testa och lära dessa i mindre skala. Därför lämpar sig programmet även för mindre grupper i större organisationer till exempel ledningsgrupper, team, enheter, avdelningar eller arbetsgrupper.
Vår syn på förändring och transformation

Vända en hand eller lära och förändra över tid?

När vi börjar prata om förändring, utveckling och alternativa sätt att organisera verksamheter är det väldigt viktigt vara medveten om det stora förändringsmotstånd som ett normativt och komplext system står för. I detta fall systemet som beskrivs i inledningen, det mekanistiska systemet. Det är inte något som med framgång går att förändra i en handvändning eller med kortsiktiga och forcerade ”utifrån-och-in”- eller ”uppifrån-och-ner”-processer. Många har mycket att förlora och de flesta vet inte så mycket om alternativen. Hos många skapar detta osäkerhet, rädsla, förvirring och inte minst motstånd. Just därför fokuserar detta program extra mycket på att skapa ett tryggt och säkert ”rum” för experimenterande, utforskande, lärande för utveckling över tid, inte genom quick-fixes. Avgörande är också att utforskandet görs i liten skala i en verklig kontext, det vill säga inne i era organisationer. Förenklat så vill vi i detta program utmana den normativa synen på organisationen som en maskin och istället utforska organisationen som ett levande och komplext system. Eftersom maskintänket är så starkt normativt så behöver vi också mycket träning och personliga upplevelser av alternativet, endast då går det egentligen att förstå vilken potential och kraft det finns i ett levande, organiskt, och komplext system. Samtidigt tar en sådan upplevelse, tillsammans med ett kontinuerligt lärande, oss några steg närmre förändring även i större system som hela organisationer eller samhällen. Med hjälp av förebilder och konkreta exempel, från vår egen vardag, blir det också lättare att relatera till och ta ställning för eller emot.

Vill du veta mer? Boka ett personligt samtal

Är du intresserad av vårt program eller för den delen har någon fråga, skicka ett meddelande i formuläret eller till vår e-post.
Observera att din intresseanmälan bara visar på ditt intresse för ett personligt samtal. Du förbinder dig inte vid något. Vi kommer därefter att höra av oss med förslag på tid för ett inledande digitalt möte. 
Våga ta chansen, vad har du att förlora?
Namn E-post Meddelande Skicka in
Metanoia Advisors

Om oss

Vi är den syftesdrivna organisationen som fokuserar på att frigöra dig och din organisation från mekanistiska strukturer och maskintänkande för en hållbar utveckling. Vi ser inget alternativ till att leva som vi lär och därför bygger vi också vår egen organisation på självstyre och självorganisering, utifrån vår dröm om en bättre värld. Vi samarbetar gärna med andra organisationer, som är bäst på det de gör, vilket också är aktuellt inom ramen för detta program. Samskapande och kollektiv ansträngning tror vi är helt avgörande för fylliga och innehållsrika resultat.
[Metanoia is an Ancient Greek word meaning "changing one's mind"] 
Läs mer om vår programledare Cristian Sjövind här.
Är du intresserad av vad Metanoia Advisors kan erbjuda i övrigt? Här hittar du vår hemsida.