Evolve and Sustain
Hur vi uppfyller programmets syfte

Manifest

Vi uppfyller och manifesterar programmets syfte genom fyra lekfulla och vägledande principer. Dessa principer tror vi är helt avgörande för att vi ska kunna närma oss syftet på ett roligt, utvecklande och organiskt sätt. Dessa principer kallar vi för för manifest.
 

Liv före kiv

Samarbete och samskapande för det gemensamma syftet går före revirtänkande, tävling och konkurrens.

Relation före don

Människor och relationer går före verktyg och processer. Organiskt går före mekaniskt.

Plan knappt för dan

Fokus på att lösa framväxande spänningar och att omfamna förändring går före att följa en utstakad plan.

Lat är byråkrat

Handling, experiment och upplevelser går före byråkrati och dokumentation.