Evolve and Sustain
Om programmet

Vad innebär det?

Programmet är till sin natur transformativt och följer fullt ut organiska principer. Detta innebär bland annat att ni som organisation kan ”hoppa på” och ”hoppa av” när det passar er. Eftersom vi arbetar med beteendeförändring och starka normer så accepterar vi att förändring sker långsamt och långsiktigt. Därför fokuserar vi också på mindre men kontinuerliga insatser över tid. Därav rekommenderar vi ett deltagande på minst 1 år och längst 5 år.
Programmet startar i samband med att den första deltagande organisationen ansluter sig. Därefter erbjuds ytterligare organisationer plats till max 30 organisationer är anslutna till programmet. Vi tror att en lämplig takt att ta in nya organisationer är 1-2 per månad efter att den första organisationen anslutit sig.
Bemanningen av programmet anpassas efter antalet deltagande organisationer och vid större intresse än 30 deltagande organisationer initieras ytterligare program. Vid fler program så ges också möjlighet till utbyte och lärande mellan programmen.
Programmets olika delar genomförs genom fysiska möten och sammankomster samt genom digitala möten vilket också är beroende av sammansättningen av organisationer i programmet.
Beroende på utvecklingen av Corona, och för att inte begränsa i geografi, så kan i princip alla moment i programmet anpassas till digitalt genomförande.  

Uppstart

Planerad start på det första programmet är i februari/mars 2021 eller tidigare beroende på hur många organisationer som är intresserade och anslutna.

Kostnad

Riktpriset är 90 000 kr + moms per år och organisation. Fakturering sker i förskott årsvis. För individuell anpassning kontakta organisatören, priset är ett riktpris. Ett tänkbart och kompletterande upplägg till det fasta priset är t ex en mindre fast del tillsammans med provision på ökat välmående (lägre kostnader) och ökad lönsamhet till följd av programmet. Om det senare är ett alternativ så är det upp till er att ge förslag på ett sådant alternativt upplägg.

Det verkar bra men vi har inte tid och ork just nu!

Eftersom programmet i grunden bygger på små kontinuerliga förändringar över tid så är det en absolut ambition att det ska frigöra värdefull tid och energi, inte sluka den. Detta genom att ni bli mer organiska samt ges verktyg och stöd att fokusera på det som, på bästa sätt, stödjer ert syfte. Detta gäller från dag 1 i programmet. Självklart påverkar er dedikation och insats också effekterna av programmet men ambitionen är att det ska stödja er dagliga verksamhet, inte ta över den. Era resultat handlar mycket om hur ni tar till er programmet och hur ni tillåter det att vara en naturlig del av er vardag. 

Relevans

Aktuell forskning visar att en organisk organisering skapar bättre förutsättningar för välmående och hållbar utveckling än en mekanistisk.

Läs mer om relevans

Nästa steg

Är du nyfiken på hur en organisk organisering kan öka kapaciteten och skapa välmående och hållbar utveckling i din organisation? Så här kan ni komma igång.

Läs om hur ni kan komma ingång